Την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016, το Προεδρείο της ΠΟΠ-ΟΤΑ συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό, αρμόδιο για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χρ. Βερναρδάκη, για να συζητήσει θέματα εργαζομένων, που αφορούν το Υπουργείο του.
Μετά από μακρά συζήτηση, που έγινε για το θέμα των συμβασιούχων της Καθαριότητας, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έγινε γνωστό ότι, η παράταση θα είναι αυτοδίκαια, θα έχει αναδρομικότητα για τις συμβάσεις που έληξαν 90 ημέρες πριν την δημοσίευση σε ΦΕΚ της Τροπολογίας και θα περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις, όπως αυτές είχαν παραταθεί με προηγούμενες ρυθμίσεις και όλες τις 8μηνες του έτους 2016.

Επίσης, συζητήθηκε το Νομοσχέδιο για την «κινητικότητα» και συμφωνήθηκε ότι, στο Νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται και οι Σχολικοί Φύλακες που έχουν μεταταχθεί σε Νοσοκομεία, αλλά και οι Δημοτικοί Αστυνόμοι που έχουν μεταταχθεί σε Σωφρονιστικά Καταστήματα.

Επιπροσθέτως, συζητήθηκαν:

H αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα ως προς το Εργατοτεχνικό Προσωπικό ΥΕ και ΔΕ να μην έχουν συνάφεια
Η αναδρομικότητα ενός μηνός από την δημοσίευση σε ΦΕΚ Υπερωριών – Νυχτερινών και Εξαιρέσιμων
Η πρόσληψη των Σχολικών Καθαριστριών με μοριοδότηση, έτσι ώστε να προσληφθούν εκείνες που ήδη εργάζονται επί πολλά χρόνια
Η επιλογή με συνάφεια των θέσεων ευθύνης των Τεχνικών Υπηρεσιών και τέλος
Το θέμα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, μετά την τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία και τα προβλήματα που προέκυψαν.
epoli.gr
http://www.pireasnews.gr/
 
Top