Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ Πειραιά θα γίνει τη Δευτέρα 13-3-2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10, για κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 ΘΕΜΑ: «Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Πειραιά Ν. Αττικής με το Τ.Π και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016 και ισχύει».
 
Top