Δωρεάν εξέταση τεστ ΠΑΠ θα πραγματοποιηθεί στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη (Βοσπόρου 2 και Αμερικανίδων Κυριών) στις 22 και 29 Νοεμβρίου με τη συνδρομή και τη συνεργασία της Παιδικής Πολυκλινικής Πειραιά. Η εξέταση αφορά όλες τις γυναίκες από ηλικίες 25 έως 65 ετών.
Σύμφωνα με τον δήμο, στόχος αυτής της δράσης είναι η εφαρμογή στην πράξη της προληπτικής ιατρικής και των προσυμπτωματικών ελέγχων για ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών, ώστε να γίνει συνείδηση η ανάγκη για ετήσιο έλεγχο.
Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 4912187
http://www.pireasnews.gr/
 
Top