Σε ευρύ ανασχηματισμό με την τοποθέτηση νέων προσώπων στις θέσεις των πέντε Αντιδημάρχων προχώρησε ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Σταύρος Κασιμάτης. Για τον καλύτερο συντονισμό και εποπτεία συγκεκριμένων τομέων του Δήμου ορίστηκαν και εννέα Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Η θητεία των νέων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων έχει διάρκεια έως τις 31/8/2019. 
Οι νέοι Αντιδήμαρχοι με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες είναι:
Κώστας Καλούδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
Ιωάννα Καλομπράτσου, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ανδρέας Καπιτσίνος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών. 
Μαρία Διακάτου, Αντιδήμαρχος Πρασίνου.
Ελευθερία Κωτσίδου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες αναλαμβάνουν:
Δημήτρης Χριστοφορίδης, Εντεταλμένος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Λαμπρινή Μάνου, Εντεταλμένη Ισότητας, Αλληλεγγύης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Κώστας Βράκας, Εντεταλμένος θεμάτων Καθημερινότητας.
Μιχάλης Ευθυμιάδης, Εντεταλμένος Κοινοχρήστων Χώρων και Πολιτικής Προστασίας.
Ηλίας Κοσμίδης, Εντεταλμένος ΚΑΠΗ.
Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με τις ίδιες αρμοδιότητες παραμένουν οι:
Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Περιβάλλοντος.
Ελένη Γαλανοπούλου, Εντεταλμένη Δημοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών.
Παύλος Γερακάρης, Εντεταλμένος Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και των θεμάτων που αφορούν στη δημιουργία Αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή των Λατομείων. 
Νίκος Ζήσης, Εντεταλμένος για την τέλεση πολιτικών γάμων.
Τις επόμενες μέρες θα αναδειχθούν οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 

http://www.pireasnews.gr/
 
Top