Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, με εξαίρεση τα οχήματα εργοταξίου, επί της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας και Μιχαληνού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Επιπλέον, καθορισμό ανώτατου ορίου ταχύτητας σε 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στη Λ. Ανδρέα Παπανδρέου και στο τμήμα της 300,00μ. πριν τη συμβολή με την οδό Μπουμπουλίνας, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής: Παράπλευρη Λ. Δημοκρατίας ή Ακτή Ιωνίας – δεξιά Μπουμπουλίνας – αριστερά Σπετσών – Δεξιά Παλαιολόγου – αριστερά Κοντοπούλου – δεξιά Λ. Γρ. Λαμπράκη – δεξιά Μιχαληνού – δεξιά είσοδο Λ. Ανδρέα Παπανδρέου.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της Ακτής Ηετιώνεια, στο τμήμα της 100,00μ. πριν την είσοδο του cut & cover έως και το πέρας αυτού (κλάδος εξόδου προς Λ. Ανδρέα Παπανδρέου), ρεύμα κυκλοφορίας προς Κερατσίνι – Κόρινθο.

Ακόμη, πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, με εξαίρεση τα οχήματα εργοταξίου, επί της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου, από το ύψος του κλάδου εξόδου του cut & cover έως την συμβολή της με την οδό Μπουμπουλίνας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κερατσίνι – Κόρινθο και καθορισμόανώτατου ορίου ταχύτητας σε 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην Ακτή Ηετιώνεια και στο τμήμα της 300,00μ. πριν την είσοδο του cut & cover έως και το πέρας αυτού.

Επιπρόσθετα, απαγόρευση προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην Ακτή Ηετιώνεια και στο τμήμα της 300,00μ. πριν την είσοδο του cut & cover έως και το πέρας του.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής: Ακτή Ηετιώνεια – δεξιά πρώτη έξοδο του cut & cover προς Δραπετσώνα – αριστερά Κοντοπούλου – δεξιά Παλαιολόγου – αριστερά Σπετσών – αριστερά Λ. Ανδρέα Παπανδρέου.
http://www.pireasnews.gr/
 
Top