Ανακοίνωση του συλλόγου εργαζόμενων  για το χώρο στάθμευσης που έχει διαμορφωθεί εκτός του οριοθετημένου προαυλίου χώρου του κτιρίου ΥΝΑΝΠ και χρησιμοποιείται από το στρατιωτικό αλλά και το πολιτικό προσωπικό του ΥΝΑΝΠ,  ο οποίος πρόκειται να μετατραπεί σε ιδιωτικό PARKING με ότι αυτό συνεπάγεται για τα στελέχη.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Έκπληκτοι παρακολουθούμε τις εργασίες που πραγματοποιούνται την τρέχουσα εβδομάδα, από συνεργείο του Ο.Λ.Π. στον εξωτερικό χώρο του κεντρικού κτιρίου του ΥΝΑΝΠ, ο οποίος χρησιμοποιείται από τον σύνολο του προσωπικού ως χώρος στάθμευσης. Έχουν, ήδη, διαμορφωθεί οι βάσεις από σκυρόδεμα για να τοποθετηθούν μπάρες εισόδου με κόμιστρο.

Η χρήση του συγκεκριμένου χώρου ως χώρου στάθμευσης δεν αποτελεί ενέργεια καταπάτησης από μέρος των εργαζομένων αλλά επιβεβλημένη αναγκαιότητα, αφού δεν είναι σύνηθες να εγκαθίστανται δημόσιες αρχές τέτοιου μεγέθους (με παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες) εντός των χερσαίων ζωνών των λιμανιών.

και

Κατά την κύρωση του ν.4404/2016 που αφορά στην Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.5 «Εξαιρούμενοι Χώροι και Στοιχεία», δεν προβλέφθηκε υπαίθριος χώρος με σκοπό την στάθμευση των ΙΧ του προσωπικού του ΥΝΑΝΠ παρά το γεγονός ότι η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ είχε εισηγηθεί την εξαίρεσή του και η οποία, για άγνωστους λόγους, απορρίφθηκε!

Έως σήμερα, ο Ο.Λ.Π. έχει υποβάλλει αρκετές εκδοχές προτάσεων-μελετών διαχείρισης για το Master Plan του λιμανιού, χωρίς όμως να έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων όπως απαιτείται.

Ενόσω, λοιπόν, βρισκόμαστε χρονικά σε μια περίοδο ημιτελών διαδικασιών, δρομολογούνται επιχειρηματικές ενέργειες εισπρακτικού χαρακτήρα από την COSCO και εμείς ως εργαζόμενοι του δημοσίου, με πετσοκομμένο εισόδημα, καλούμαστε για άλλη

μια φορά να «πληρώσουμε» κυριολεκτικά:

• τις παραλείψεις της Πολιτικής Ηγεσίας,

• την απαξίωση των προτάσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών,

• την έλλειψη μέριμνας για την επερχόμενη οικονομική επιβάρυνση των στελεχών

του φορέα μας

την έλλειψη πρόνοιας και φροντίδας για το προσωπικό


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 
Top