Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα,«MSc Management in Construction /Structural Design» προσφέρει τον δεύτερο κύκλο του Σεμιναρίου με θέμα ''Νέοι Κανονισμοί-Νέες Τεχνολογίες-Νέα Επαγγέλματα''. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 29/3/2017 μέχρι και τις 4/4/2017, κατά τις ώρες 16:00-21:00 στο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ T.T.

Όριο αριθμού Συμμετεχόντων: 25 Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί.
Οι Ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 16/03/2017, μέσω της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής διευθύνσεως: civilmmc@gmail.com (link sends e-mail)

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι Αδάπανη.
Τηλεφωνική επικοινωνία: 210 538 12 85 και 6944671631
 
Top