Συνολικά 10 οδηγούς Γ' Κατηγορίας ΔΕ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) προσλαμβάνει ο Δήμος Πειραιά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, ΤΚ 185 35, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (τηλ. 213-2022.566 - 250 - 256). Αιτήσεις έως 9 Ιουλίου.  

 
Top