Την πύκνωση των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων», δρομολόγησαν με την υπογραφή σύμβασης, η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης. Το έργο, προϋπολογισμού μελέτης 500.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τον δήμο Πειραιά.

Στόχος είναι η θωράκιση του δήμου από τα πλημμυρικά φαινομένα, με παρεμβάσεις και κατασκευές συνδετήριων τμημάτων αγωγών ομβρίων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες του δήμου.
 
Top