Μεγάλα έργα Πολιτισμού στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά χρηματοδοτεί, από ίδιους πόρους, με συνολικά 5 εκατομ. € η Περιφέρεια Αττικής.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτάει, μετά   την πρόσφατη απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου έγκρισης εκτέλεσης εργασιών στο αρχαίο θέατρο Ζέας, ο προγραμματισμός, που έχει γίνει και προβλέπει:
1. Τη χρηματοδότηση με 2.200.000 € της «συντήρησης, αναστήλωσης, νέου κοίλου, διαδρομών, φωτισμού θεάτρου Ζέας και περιβάλλοντος χώρου».
2. Τη χρηματοδότηση με 1.500.000 € της «επισκευής, διαρρύθμισης και επαναλειτουργίας του κτιρίου του παλαιού αρχαιολογικού μουσείου Πειραιά».
Παράλληλα, υλοποιούνται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής:
Η  αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά, προϋπολογισμού 250.000€ 
Η διαμόρφωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνιας Πύλης Πειραιά, προϋπολογισμού 700.000€. Και
Η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Διαμέσου Πύλης στον Πειραιά, προϋπολογισμού 486.000€.

http://www.pireasnews.gr/
 
Top