Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 2αν Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00  στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1.- Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και μελών των παραγωγικών τάξεων .

2.- Έγκριση της Επιτροπής οριστικής παραλαβής με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 για το έργο : «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σαλαμίνας στην θέση Παλούκια», καθώς και ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωματικού του.

3.- Καθορισμός Σχολικής Περιφέρειας Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Σαλαμίνας.

4.- Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σαλαμίνας.

5.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 209/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

6.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 144/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

7.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2017.

8.- Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαλαμίνας , οικ. έτους 2016.

9.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.

10.- Συμπλήρωση –τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 38/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : « Ορισμό τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ               ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.».

11.- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 47/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά :«Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2017».

12.- Έγκριση μελέτης που αφορά : «Προμήθεια ανταλλακτικών σωλήνων ύδρευσης  για την συντήρηση                      του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.

13.- Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου « Συντήρηση-επισκευή οδοφωτισμού επί της λεωφόρου Αιαντείου στην Ν. Σαλαμίνα.

14.- Έγκριση μελέτης που αφορά: « Προμήθεια διαφόρων Ηλεκτρολογικών υλικών » και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.

15.- Έγκριση μελέτης που αφορά: « Προμήθεια Λαμπτήρων » και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.

16.- Διαγραφές οφειλετών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από χρηματικούς καταλόγους Τ.Α.Π., των Δημ. Διαμερισμάτων Αμπελακίων Σεληνίων & Σαλαμίνας.

17.- Παράταση ημερομηνίας λήξεως χρηματικών καταλόγων.

18.- Διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Κώδικα.

19.- Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης.

20.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους.

21.- Διορθώσεις  χρηματικών καταλόγων που αφορούν εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως.


http://www.pireasnews.gr/
 
Top