Εκπαιδευτικά σεμινάρια προφορικής ιστορίας θα πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Νίκαιας  στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά. Τα σεμινάρια εντάσσονται στο ερευνητικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται στους δήμους της ευρύτερης περιφέρειας Πειραιά με τίτλο «"Προσφυγικές γειτονιές του Πειραιά - Από την ανάδυση στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης".


Στόχος του προγράµµατος είναι η δηµιουργία του πολεοδοµικού και ιστορικού άτλαντα του προσφυγικού Πειραιά. Πρόκειται για ένα διεπιστηµονικό ερευνητικό πρόγραµµα του ΕΙΕ και του ΕΜΠ µε τη χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής που επιχειρεί να µελετήσει το σύνολο των προσφυγικών συνοικισµών που αναπτύχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά µετά το 1922. Μέσα από το πρόγραµµα θα διασωθεί και θα αναδειχθεί η προσφυγική ιστορία και η πολεοδοµία των γειτονιών του Πειραιά, που µέχρι σήµερα δεν έχουν µελετηθεί.  

Βασική επιδίωξη του προγράµµατος είναι να εµπλακούν οι ίδιοι οι κάτοικοι των γειτονιών του Πειραιά να ασχοληθούν µε την ιστορία της γειτονιάς τους. Η ανάδειξη της ιστορικής µνήµης του τόπου και των ανθρώπων αποτελεί συστατικό στοιχείο της συγκρότησης των τοπικών κοινωνιών, της ταυτότητας των κατοίκων, της σχέσης τους µε τον τόπο που ζουν.  

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Τετάρτη 1 Μαρτίου, 18.00
Εισαγωγή στην Προφορική Ιστορία
Δήμητρα Λαμπροπούλου (Λέκτορας ΕΚΠΑ)

Τετάρτη 8 Μαρτίου, 18.00
Από την Νέα Κοκκινιά στη Νίκαια: αστική συγκρότηση και κοινωνικοί μετασχηματισμοί
Μάνος Αυγερίδης (υπ. διδ. ΕΚΠΑ)
Μιχάλης Δεσύπρης (υπ. διδ. ΕΚΠΑ)
Κυριακή Παπαθανασοπούλου (υπ. διδ. Πάντειο Παν.)

Τετάρτη 15 Μαρτίου, 18.00

http://www.pireasnews.gr/
 
Top