Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Πειραιά   μας έστειλε  την παρακάτω ανακοίνωση με θέμα: “ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΟΜΕΔΠ»”.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

«Σε απάντηση της από ανακοίνωσης του «ΣΟΜΕΔΠ» που αφορά τους συναδέλφους Ι.Δ.Ο.Χ. σχετικά με την καθυστέρηση της καταβολής των δεδουλευμένων τους και το έγγραφο της υπηρεσίας καθαριότητας, θέλουμε προς αποκατάσταση της αλήθειας και όχι της λασπολογίας που ειδικεύεται το σωματείο του «ΣΟΜΕΔΠ» να αναφερθούμε στα εξής:

•      Όσο αφορά το πρόσωπο του Προέδρου του Συλλόγου μας Γαλάνη Κων/νου που είναι και Προϊστά­μενος του Τμήματος Αποκομιδής, αναφέρουμε ότι δεν έχει ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με το έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας που το υπογράφει η Διευθύντρια Καθαριότητας και έχει βγει από την Διεύθυνσης της. Τώρα εάν το ότι κοινοποιείται στο Τμήμα του θεωρείται από τους λασπολόγους κα­τη­­γορία, το αφήνουμε στην κρίση σας. Εμείς τις ενέργειές μας τις δείχνουμε ΕΜΠΡΑΚΤΑ (αναφε­ρόμαστε πιο κάτω) και όχι με το να βγάζουμε ανακοινώσεις πετώντας ΛΑΣΠΗ στον ΑΜΕΜΙΣΤΗΡΑ  και να δημιουργούμε εντυπώσεις. Μήπως εξαιτίας τέτοιων ενεργειών- ανακοινώσεων, επί διοικήσεώς τους, η δύναμη του συγκεκριμένου σωματείου έχει μειωθεί κατά 50% και κοντεύουν να γίνουν «σωματείο σφραγίδα».

•      Ο «Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Πειραιά», έχει στηρίξει τους συμβασιούχους του Δήμου μας και εμπράκτως με αποφάσεις του Δ.Σ., έχει πρωτοστατήσει σε κινητοποιήσεις στο Υπ. Εσωτερικών & στο Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενώ έχει ζητήσει από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου.

•      Ο Δήμος Πειραιά ήταν από τους πρώτους Δήμους που αμέσως μετά την ψήφιση του Ν. 4429/16 προέβη στην παράταση των συμβάσεων έως την 31-12-2017.

•      Η μη καταβολή των δεδουλευμένων δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου, αλλά στην μη υπο­γραφή από την αρμόδια υπηρεσία επιτρόπου των χρηματικών ενταλμάτων.

•      Όπως όλοι γνωρίζουμε βρίσκεται ήδη στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και συζητείται διάταξη που ρυθμίζει το θέμα της καταβολής των δεδουλευμένων των εργαζομένων αυτών. Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, με την ψήφιση της σχετικής ρύθμισης θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, ενώ ήδη δια στόματος του αρμόδιου υπουργού ανοίγει το θέμα της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου.

•      Θεωρούμε ότι ενέργειες που έχουν, αφενός ΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ, γνωρίζοντας ότι ο Σύλλογός μας είναι και θα είναι αρωγός των συνα­δέλφων Ι.Δ.Ο.Χ., σε όλες τις μετέπειτα ενέργειες τους, που θα έχουν να κάνουν με την μετα­τροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου.

•      Το τέλμα που έχει περιέλθει το συνδικαλιστικό κίνημα τα τελευταία χρόνια οφείλεται μεταξύ άλλων σε τέτοιου είδους ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΕΣ που ακολουθούνται μόνο και μόνο για την δη­μιουργία εντυπώσεων, αγνοώντας την ουσία των προβλημάτων των εργαζομένων και χαρακτη­ρίζοντας ΑΔΙΚΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ.

•      Θεωρούμε ότι τα έργα είναι πάντα πιο δυνατά από τις ανακοινώσεις».
 
Top