Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς απέστειλε προς τα μέλη του την ακόλουθη επιστολή:

Σας ενημερώνουμε, ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου δημοσίευσε ΝΕΑ εγκύκλιο (89/31-1-2017) που καθορίζει το κείμενο της πινακίδας που πρέπει να αναρτηθεί στο ταμείο του καταστήματος -εφόσον διαθέτει ταμειακά αποδοχής καρτών (POS)- σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή για την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα.

Με βάση τα ισχύοντα, η κάθε επιχείρηση πρέπει να προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

• Στον χώρο του ταμείου, να αναρτηθεί το σήμα με το περιεχόμενο: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ’Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERSMAYPAYWITHCREDIT, DEBITORPREPAIDCARD».

• Στην βιτρίνα ή στην είσοδο του καταστήματος να επικολλούνται τα αυτοκόλλητα των πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών που γίνονται δεκτές από το κατάστημά σας, όπως π.χ. Visa, American Express κ.ά (η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας), μαζί με το σήμα «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ POS».

Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν POS, θα πρέπει να αναρτήσουν το σήμα της ΕΣΕΕ «ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΟΜΑ POS». Βεβαίως, ενδεχομένως αυτό να πρέπει να αλλάξει σύντομα, καθώς αναμένουμε την Υπουργική Απόφαση που προβλέπει ο Ν. 4446/2016, η οποία θα καθορίσει ποιοι κωδικοί ΚΑΔ έχουν τελικά την υποχρέωση να τηρούν POS και ποιοι όχι, οπότε, κατ’ ακολουθία, ακόμη και αυτοί που δεν διαθέτουν σήμερα POS, μπορεί εντέλει να υποχρεωθούν να το προμηθευτούν.

Τέλος σας γνωρίζουμε, ότι η Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας επιβάλλουν στους παραβάτες διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, κατόπιν καταγγελίας καταναλωτή είτε αυτεπάγγελτος διενεργούμενου ελέγχου.

Για οποιαδήποτε νεώτερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.»
 
Top