Το επιστημονικό επιτελείο της Εθνικής Ομοσπονδίας, ήτοι οι νομικές υπηρεσίες και οι οικονομικές υπηρεσίες με άψογη επιστημονική τεκμηρίωση συνοδευόμενη από εξειδικευμένη τεχνικοοικονομική μελέτη που συνετάχθη από τον διεπιστήμονα – τεχνοκράτη Ευάγγελο Σ. Κρητικό πέτυχαν να καταπέσουν κατά την δικαστική διαδικασία οι πίνακες αξιολόγησης της τραπέζης που αφορούσαν στεγαστικό δάνειο.
 

Με το «νόμο Κατσέλη»

Με αυτόν τον τρόπο πέτυχαν να εκδοθεί δικαστική απόφαση στο πλαίσιο του Ν. 3869/2010 (βλ. νόμος Κατσέλη), στο Ειρηνοδικείο Πειραιά σύμφωνα με την οποία από συνολική οφειλή 153.249,13 ευρώ προερχόμενη από στεγαστικό δάνειο και πιστωτικές κάρτες ο δανειολήπτης θα αποπληρώσει συνολικώς μόνο 50.258,00 ευρώ σε 240 μήνες με μηνιαίες καταβολές ύψους 209 ευρώ, δηλαδή διεγράφησαν συνολικά ποσά της τάξης των 102.991,13 ευρώ.
 
Top