Στη δέσμευση φορτίου ιχθυάλευρων προέλευσης Νορβηγίας συνολικού καθαρού βάρους 96.048 κιλών, προχώρησαν οι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο στον χώρο του Γ΄ τελωνείου του Πειραιά, οι επόπτες εντόπισαν και δέσμευσαν 3.192 σάκους με ιχθυάλευρα (πρώτη ύλη ζωοτροφών) προέλευσης Νορβηγίας συνολικού καθαρού βάρους 96.048 κιλών, επειδή δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας ως προς τη σήμανση του προϊόντος.
http://www.pireasnews.gr/
 
Top