Το ομόλογο μεταξύ άλλων θα χρηματοδοτήσει τη μετασκευή ακινήτου πλησίον του λιμένος Πειραιά από αποθήκες των παλαιών εγκαταστάσεων της «Παπαστράτος» σε σύγχρονο κτίριο γραφείων 10.500τ.μ. καθώς και υπογείων θέσεων στάθμευσης 4.600τ.μ.

Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι η κατά 50% κοινή εταιρεία της με δ.τ. Piraeus Port Plaza 1 συμφώνησε με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως €20εκ. σε δύο σειρές.

Η πρώτη σειρά ποσού €10 εκ. θα χρηματοδοτήσει τη μετασκευή του ακινήτου ιδιοκτησίας της πλησίον του λιμένος Πειραιά από αποθήκες των παλαιών εγκαταστάσεων της «Παπαστράτος» σε σύγχρονο κτίριο γραφείων 10.500τ.μ. καθώς και υπογείων θέσεων στάθμευσης 4.600τ.μ. περίπου. Η δεύτερη σειρά θα χρησιμοποιηθεί για αναχρηματοδότηση της πρώτης σειράς.

Πιστή στην φιλοσοφία της, η Grivalia προσδοκά το συγκεκριµένο έργο να δηµιουργήσει σηµαντική υπεραξία τόσο για τους µετόχους της όσο και για την τοπική κοινωνία του Πειραιά και να συµβάλλει στη γενικότερη ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας.
euro2day.gr
 
Top