Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την  14 ην  Φεβρουαρίου 2017,  ημέρα  ΤΡΙΤΗ    και ώρα   17:00.   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση  στα   παρακάτω  θέματα  : 

1. Έγκριση συγκρότησης  συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους, σε εφαρμογή του άρθρου 221  του Ν. 4412/2016.
2.  Λήψη απόφασης  για αναθεώρηση  όλων των εγκεκριμένων  πολεοδομικών μελετών.
3.  Ανάκληση όλων των αποφάσεων  Δ.Σ. που αφορούν  αποζημιώσεις  λόγω ρυμοτομίας και συναφών  διοικητικών πράξεων, των ενταγμένων σε σχέδιο Πόλης περιοχών. 

4.  Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος  για την συμπαράσταση δανειοληπτών  που έχουν  λάβει  στεγαστικό  δάνειο σε ελβετικό φράγκο, για άμεση  νομοθέτηση  της υπ’ αριθμ. 334/2016  απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών,  με την οποία έγινε αποδεκτή  η συλλογική αγωγή  κατά των τραπεζών , οι οποίες χορήγησαν  δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

5. Απονομή του Χρυσού Μεταλλίου  της Πόλεως της Σαλαμίνας μετά Διπλώματος  & έγκριση της σχετικής δαπάνης.                              

6.  Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του , ως μέλη της Επιτροπής χαρακτηρισμού  των παραλιών  της περιοχής αρμοδιότητάς μας, ως πολυσύχναστες ή μη,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 1 παρ. γ  του Π.Δ/τος 23/2000.

7.  Αντικατάσταση μέλους επιτροπής  με κλήρωση  σε εφαρμογή του άρθρου  221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2017.

8.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας  της υπηρεσίας : Καθαρισμός παραλιών του Δήμου Σαλαμίνας. 

9. ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην  έγκριση Προϋπολογισμού,  και  του  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης - στοχοθεσία, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας,  οικονομικού  έτους  2017.

10. Αύξηση  ωρών εργασίας  της υπαλλήλου Κενανίδου  Ευγενίας , κλάδου ΥΕ Καθαριστριών  Σχολικών Μονάδων.

11. Ενημέρωση - συζήτηση,  σχετικά με την επιστολή  της Διαπαραταξιακής Επιτροπής.

12. Ανανέωση  άδειας λειτουργίας  επιχείρησης  τροφίμων & ποτών (ΚΑΝΤΙΝΑ)  του κ. ΚΑΛΗ ΑΝΤΡΕΑ στο πορθμείο της Φανερωμένης. 

13. Διόρθωση λογαριασμών Ύδρευσης.

14. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

http://www.pireasnews.gr/
 
Top