Η Κοσμητεία της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2016-2017, ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μια (1) θέση στo αντικείμενo «Ρύπανση και Ναυτιλία» για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθήματος «Ρύπανση και Ναυτιλία» (υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου).

Μια (1) θέση στo αντικείμενo «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης» για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθήματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης» ( μάθημα επιλογής 8ου εξ.)

Μια (1) θέση στο αντικείμενο «Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου» προς κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθήματος «Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου» (μάθημα επιλογής 8ου εξ.).
 
Top